ആറു വയസു മുതല്‍ പതിനാല് വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമായി മാറ്റിയ ആര്‍ട്ടിക്കിളാണ് 21 A. ഭരണഘടന ഭേതഗതി 86 ലൂടെയാണ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. 2009ലാണ് […]

Continue Reading

മൗലികാവകാശവും ന്യൂനപക്ഷവും – സര്‍ദാര്‍ പട്ടേല്‍ മൗലികാവകാശ സബ് കമ്മറ്റി – ജെ.ബി കൃപലാനി മൈനോരിറ്റീസ് സബ് കമ്മറ്റി – എച്ച് സി മുഖര്‍ജി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മറ്റി […]

Continue Reading

ശില്‍പ്പി : ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു. നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് ആമുഖമായി മാറിയത്. ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് : 1946. ഡിസംബര്‍ 13 ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷിയെന്നറിയപ്പടുന്നതും ആമുഖമാണ്. ആമുഖത്തില്‍ […]

Continue Reading

1949 നവംബര്‍ 26 : ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു 1950 ജനുവരി 26 : ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്നു 1950 ജനുവരി 26 : ഇന്ത്യ […]

Continue Reading

സ്വമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം ( ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 14-18) സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 19- 22) ചൂഷണത്തിനെതിരായുള്ള അവകാശം (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 22-24) മത സ്വാതന്ത്ര്യം (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 25-28) സാംസ്‌കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ […]

Continue Reading

ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 12 മുതല്‍ 35 വരെയുള്ള ഭാഗം. ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്താണ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് കടം എടുത്തതാണിത്. ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല്, ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്‌നകാര്‍ട്ട എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു. […]

Continue Reading