ആറു വയസു മുതല്‍ പതിനാല് വയസുവരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമായി മാറ്റിയ ആര്‍ട്ടിക്കിളാണ് 21 A. ഭരണഘടന ഭേതഗതി 86 ലൂടെയാണ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. 2009ലാണ് ആക്ട് നിലവില്‍ വന്നത്.Read More →

മൗലികാവകാശവും ന്യൂനപക്ഷവും – സര്‍ദാര്‍ പട്ടേല്‍ മൗലികാവകാശ സബ് കമ്മറ്റി – ജെ.ബി കൃപലാനി മൈനോരിറ്റീസ് സബ് കമ്മറ്റി – എച്ച് സി മുഖര്‍ജി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മറ്റി – അംബേദ്കര്‍ യൂണിയന്‍ കോണ്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷന്‍ കമ്മിറ്റി – ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു റൂള്‍സ് ഓഫ് പ്രൊസീജീയര്‍ – രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഓര്‍ഡര്‍ ഓഫ് ബിസിനസ് – കെ എം മുന്‍ഷി ഹൗസ് കമ്മറ്റി – പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യRead More →

ശില്‍പ്പി : ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു. നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് ആമുഖമായി മാറിയത്. ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് : 1946. ഡിസംബര്‍ 13 ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയുടെ മനസാക്ഷിയെന്നറിയപ്പടുന്നതും ആമുഖമാണ്. ആമുഖത്തില്‍ ഭേതഗതി കൊണ്ടുവന്നത് 1976 42 -ാം ഭേതഗതിയിലൂടെയാണ് ഈ മാറ്റം.Read More →

1949 നവംബര്‍ 26 : ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു 1950 ജനുവരി 26 : ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്നു 1950 ജനുവരി 26 : ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ദേശീയ നിയമദിനം : നവംബര്‍ 26 ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ജനുവരി 26 ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാന്‍ എടുത്ത സമയം : 2 വര്‍ഷം 11 മാസം 18 ദിവസം ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്നപ്പോള്‍ 395 ആര്‍ട്ടിക്കിളുകള്‍, 8 ഷെഡ്യൂള്‍Read More →

സ്വമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം ( ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 14-18) സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 19- 22) ചൂഷണത്തിനെതിരായുള്ള അവകാശം (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 22-24) മത സ്വാതന്ത്ര്യം (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 25-28) സാംസ്‌കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം ( ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 29-30) ഭരണഘടനപരമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം ( ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 32) ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്നപ്പോള്‍ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വത്തവകാശം ഇന്ന് ഒരു നിയമ അവകാശമാണ.് 44 ഭേതഗതിയനുസരിച്ചാണ് സ്വത്തവകാശം മൗലികാവകാശമല്ലാതായത്Read More →

ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 12 മുതല്‍ 35 വരെയുള്ള ഭാഗം. ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്താണ് ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് കടം എടുത്തതാണിത്. ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല്, ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്‌നകാര്‍ട്ട എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു. 6 തരം മൗലികാവകാശങ്ങളാണുള്ളത്. നിലവില്‍ വന്നപ്പോള്‍ ഏഴായിരുന്നു.Read More →